O nás

Jsme tři učitelky, tedy vzděláním určitě. Potkaly jsme se na podzim roku 1986 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spojoval nás obor český jazyk a literatura a společné bydlení na vysokoškolských kolejích. Postupně vznikalo přátelství založené na společných zájmech, hodnotách a pohledu na svět. Přátelství trvá dodnes a je pro nás všechny moc důležité. Určitě ho zásadním a krásným způsobem ovlivnila i naše společná cesta do Nepálu v říjnu 2009, kde vznikla i myšlenka našeho projektu Kniha pro Nepál.

Pro zvídavější teď něco konkrétního o každé z nás.

Renata Bartoníčková (1968) – na fotografii jsem ta, která má modrý šátek na hlavě. Vystudovala jsem obor český jazyk a výtvarná výchova. Pracovala jsem a pracuji jako učitelka. Z tohoto povolání jsem si na pár let odskočila do komerční sféry, abych zjistila, že se k němu musím zase vrátit, protože mě opravdu baví. Po studiích jsem pracovala ve škole v Dobřichovicích, po odchodu ze školství jsem prošla propagací divadla Minor, jazykovou školou Berlitz, soukromou výukou dětí i dospělých, organizováním volnočasových aktivit dětí, rodin, dospělých, vedením kurzů, táboru a lektorováním. Patřím k občanskému sdružení Lumen (www.ilumen.cz), které se zabývá vzděláváním, volným časem dětí i dospělých. Od roku 2010 jsem zpátky ve školství v malé škole ve Všenorech (www.skolavsenory.cz). Patřím k těm učitelům, kteří na poměry ve školství nenadávají, protože jsem se do školství vrátila dobrovolně, zcela si vědoma toho, jak málo je o ně pečováno J.

Dana Fragnerová (1967) – jsem na fotografii ta v červené vestě. Vystudovala jsem obor český jazyk a pedagogika. Po ukončení studia v roce 1991 jsem 2 roky pobývala v zahraničí. Po návratu domů jsem začala pracovat jako externí redaktorka zdravotnické literatury, odtud jsem se dostala k problematice podpory zdraví a prevence nemocí. V tomto oboru pracuji již 14 let. Jsem členkou občanského sdružení Národní síť podpory zdraví, www.nspz.cz . Dva roky jsem učila cizince češtinu v jazykové škole Berlitz. Od roku 2006 se intenzivně věnuji józe. Miluji pohyb, hory, divadlo, filmy, výstavy i knihy.

Daniela Rígrová (1968) – na fotografii jsem ta uprostřed. Studium českého jazyka, literatury a výtvarné výchovy mě nesmírně bavilo a znamenalo báječných pět let na pražských kolejích. Po absolvování vysoké školy se můj život odvíjí neobvyklými cestami napříč různými obory a místy pobytu. Pohybuje se od zájmu o architekturu a design, k redaktorské práci, PR, práci v neziskovkách, učitelství až po současnou práci delegátky v cestovních kancelářích. Společným jmenovatelem různorodé cesty je věrnost vnitřnímu vedení a spolehnutí se na jeho moudrost, neboť kamkoli mě v životě pošle, vždy tam najdu malý či velký poklad.

Pokud by někdo z vás měl další zvídavé otázky k našim osobám, rády je každá z nás dle zvážení zodpovíme na našich kontaktních emailech - kontakty.

O historii projektu

Myšlenka vytvořit nepálsko-anglický slovník pro začínající nepálské  školáky vznikla náhodou. Všechny dobré a užitečné věci vzniknou většinou neplánovaně, spontánně. Napadlo to Renatu v Himálajích při naší společné cestě v roce 2009  v nadmořské výšce asi 4 300 m nedaleko krásného jezera Gokyo. Pak jsme společně o nápadu mluvily, přetvářely ho, doplňovaly. Po návratu domů myšlenku zatlačily do pozadí všední starosti, ale po čase jsme se k ní vrátily a začaly podnikat konkrétní kroky k naplnění našeho snu (někteří lidé z našeho okolí tomu začali říkat rozmar). Nebylo to snadné, stálo to hodně času, práce i úsilí sehnat lidi, kteří by nám pomohli s nepálštinou, distribucí a dalšími věcmi, které jsme nemohly zvládnout vlastními silami. Poděkování všem úžasným lidem, kteří s námi spolupracovali bez nároku na honorář, najdete v části O poděkování.

Pro vás zvídavé máme v části O vzniku knihy příběh malé holčičky - horalky Tsiring, která je tou pravou múzou našeho rozmaru.